Handelsbetingelser

Handelsbetingelser BOTIUM webshop

 

Gældende fra 1. december 2017

 

Nedenstående betingelser er gældende for køb af varer på BOTIUMs webshop. Betingelserne er gældende såfremt der ikke er indgået anden skriftlig aftale mellem kunden og BOTIUM A/S, CVR nr.: 33639554 (herefter ”BOTIUM”).

 

BOTIUM tilbyder kun handel via webshoppen til erhvervsdrivende. Privatkunder kan ikke handle via webshoppen, men er i øvrigt velkomne til rette henvendelse til BOTIUM.

 

Har du spørgsmål til nedenstående betingelser, er du velkommen til at kontakte BOTIUM på info@botium.dk eller ved anvendelse af nedenstående kontaktoplysninger i afsnittet ”Om BOTIUM”.

 

 

Aftaleindgåelse og forbehold

Endelig aftale mellem kunden og BOTIUM anses først for indgået, når en medarbejder fra BOTIUM har behandlet din bestilling og sendt en ordrebekræftelse til dig. Enhver information og pris på webshoppen skal derfor anses for at være vejledende og er kun bindende når og hvis, den er indeholdt i ordrebekræftelsen.

 

 

Ordreprocedure

Når du bestiller varer på webshoppen sendes der en automatisk genereret e-mail med en beskrivelse af de varer, du ønsker at bestille. BOTIUM vil herefter indenfor rimelig tid vende tilbage til dig med en ordrebekræftelse med oplysninger om de gældendende priser, eventuel omkostning til fragt, forventet leveringstid samt betalingsoplysninger.

 

Eventuelle rettelser til ordrebekræftelsen skal være BOTIUM i hænde inden for 24 timer efter modtagelse, ellers betragtes ordren som bindende.

 

 

Priser

Alle opgivne priser er angivet i danske kroner (DKK) ekskl. moms, andre afgifter, gebyrer, montering og levering med mindre andet specifikt er anført.

Priserne er dagspriser og kan derfor variere fra dag til dag. Den angivne pris i ordrebekræftelsen er den gældende pris og denne pris kan i visse tilfælde godt være ændret i forhold til prisen, der er oplyst på webshoppen.

 

Det er ikke muligt, at kombinere et tilbud med andre rabatter eller tilbud.

 

 

Leveringsomkostninger

Til enhver bestilling afgivet via webshoppen skal der tillægges et beløb, der beregnes på baggrund af de bestilte varer til dækning af leveringsomkostningerne.

Leveringsomkostningerne oplyses i ordrebekræftelsen.

 

 

Betaling

Du kan gennemføre dit køb ved at betale med følgende betalingsmidler:

VISA
MasterCard

American Express

 

Beløbet hæves med det samme på kortet og ingen gebyrer pålægges kortet ifm. betalingen.

Betaling sker via en krypteret side, så dine kortoplysninger behandles fortroligt og sikkert.

 

 

Leveringssted, – tid og montering

Levering sker til hele Danmark (Grønland og Færøerne undtaget). Leveringstiden oplyses ved fremsendelsen af ordrebekræftelsen, idet lagervarer normalt kan leveres indenfor 10 arbejdsdage fra fakturaens betaling og øvrige varer kan normalt leveres indenfor 8-10 uger fra fakturaens betaling. BOTIUM anvender eksterne fragtførere til at transportere varerne og varerne sendes AB lager.

 

Levering og montering udføres alle hverdage, inden for normal arbejdstid, med mindre andet er aftalt.

 

 

Fortrydelsesret

Der ydes ingen fortrydelsesret på varer købt i webshoppen.

 

 

Reklamation

Købeloven finder anvendelse på køb af varer i webshoppen, med mindre andet er anført i disse handelsbetingelser.

 

Reklamationsretten gælder i 2 år ved fejl i materiale og /eller fabrikation jf. dansk købelov.

Reklamationsretten gælder ikke ved fejl og/eller skader begået ved forkert betjening af varerne eller anden fysisk beskadigelse. Reklamationsretten er ligeledes ikke gældende ved slid eller skader på betræk, overfladebehandlinger og lignende grundet almindeligt brug af varerne.

 

Du er forpligtet til at inspicere varerne umiddelbart efter modtagelsen. Eventuelle reklamationer og/eller synlige transportskader skal anføres på følgesedlen/fragtbrevet umiddelbart efter modtagelsen af varerne og straks fremsættes over for chaufføren/fragtmanden/montøren. Reklamation over fejl og mangler skal straks fremsættes skriftligt efter at disse blev konstateret eller burde have været konstateret.

 

I det omfang producenterne udsteder garantier på varer, kan du gøre dit eventuelle garantikrav gældende direkte overfor leverandøren. BOTIUM udsteder ingen garantier.

 

 

Reparation og afhjælpning

Hvis det viser sig ikke at være muligt – eller det ikke af BOTIUM skønnes hensigtsmæssigt – at reparere varen, påtager BOTIUM sig i stedet at levere en ny vare efter modtagelsen af den mangelfulde vare.

 

Hvis hverken reparation eller omlevering er mulig, refunderer BOTIUM i stedet købesummen.

 

 

Ansvarsbegrænsning

BOTIUM påtager sig ikke noget ansvar over for kunden, udover hvad der fremgår af ovennævnte punkter og ufravigelig lovgivning. BOTIUM kan i intet tilfælde gøres ansvarlig for indirekte tab eller følgeskader. BOTIUM ifalder ikke ansvar for forsinket eller mangelfuld levering som følge af force majeure begivenheder eller leverancesvigt fra tredjepart.

 

Persondata

BOTIUMs behandling af persondata sker under iagttagelse af persondataloven.

 

BOTIUM er dataansvarlig for de på webshoppen behandlede persondata. BOTIUM har iværksat en række tekniske og organisatoriske foranstaltninger, mod at persondata, der behandles på webshoppen, hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, forringes eller kommer til uvedkommendes kendskab.

 

Du kan kontakte BOTIUM, såfremt du ønsker oplysninger om, hvilke data som behandles om dig, eller hvis du ønsker oplysningerne slettet eller korrigeret.

 

Vi henviser endvidere til vores persondatapolitik.

 

 

Om BOTIUM

Alle henvendelser til BOTIUM skal ske til:

BOTIUM A/S
CVR nr.: 33639554
Carl Jacobsens Vej 16, opgang 6, 2. sal
2500 Valby

T: +45 32 52 08 52
E: info@botium.dk

 

 

Ugyldighed

Hvis nogen del af disse betingelser skulle blive anset for retsstridige og ugyldige og dermed ikke kan håndhæves, påvirker dette ikke gyldigheden og håndhævelsen af den resterende del af betingelserne.

 

 

Tvister

Vi opfordrer dig til at tage kontakt til os, hvis der er forhold, du er utilfreds med, så vi i fællesskab kan forsøge at finde en løsning.

Hvis vi mod forventning ikke kan finde en tilfredsstillende løsning for dig, skal alle tvister afgøres ved Københavns Byret i 1. instans.