BOTIUM & Bæredygtighed

VORES ANSVAR    |    VORES  TILGANG 

Hjælpe vores kunder og samarbejdspartnere til at tage mere bæredygtige valg i forhold til deres erhvervsindretning. 

Skabe transparens i vores værdikæder for både partnere og kunder.

Prioritere samarbejdspartnere og leverandører med fokus på miljø og social ansvarlighed.

Styrke vores indsats i arbejdet med at forlænge møblers levetid gennem cirkulær økonomi.

Hvordan vi hjælper vores kunder og samarbejdspartnere med at tilvælge mere bæredygtighed

 

I BOTIUM ønsker vi at gå forrest, når det kommer til at tage mere bæredygtige valg i indretningsprocessen. Vi tager del i arbejdet med at sikre en mere bæredygtig industri, og hos os drives vi af ambitionen om at nedbringe vores negative miljø- og klimapåvirkning samt styrke social bæredygtighed. For at sikre en fremtid hvor mennesker kan trives, er det afgørende at alle bidrager til at nedbringe den negative påvirkning fra menneskelige aktiviteter. Som samfund skal vi reducere udledningen af drivhusgasser og miljøfarlige stoffer, håndtere naturens ressourcer ansvarligt og sikre at alle har adgang til at skabe et godt (arbejds)liv.

 

I BOTIUM arbejder vi med mennesker og deres behov på arbejdspladsen – derfor er trivsel og social bæredygtighed også en vigtig prioritet i vores tilgang til arbejdet med bæredygtighed. Vi ved, at det kan virke både uoverskueligt og besværligt, og vi bestræber os derfor på at gøre processen lettere og gennemsigtig for både kunder og samarbejdspartnere.

Kontakt os på +45 32 52 08 52 eller info@botium.dk

for at høre mere om, hvordan vi kan hjælpe jer til at tage mere bæredygtige valg i indretningsdesign.

I BOTIUM arbejder vi med cirkulær økonomi

 

Et af de bedste redskaber til at nedbringe vores klima- og miljøpåvirkning er den cirkulære økonomi. Cirkulær økonomi er en tilgang som samtænker produktion, brug og affaldshåndtering, og som nedbringer den negative påvirkning gennem at forlænge levetiden af produkter, sikrer en sund og ressourceeffektiv produktion og muliggør genanvendelse af både komponenter og råmaterialer. Den cirkulære tilgang tager udgangspunkt i et fuldt livscyklus-perspektiv på produktniveau og sikrer, at det ikke kun er produktionen, men produktets påvirkning gennem hele dets livstid, der tages højde for. Som møbelpartner har vi disse perspektiver med i betragtningerne, når vi rådgiver i indretningsprocessen og bibringer den viden og erfaring til jeres projekt.

BOTIUMs fem fokusområder i håndtering af materialer og services

 

I samarbejde med eksterne eksperter, har vi i BOTIUM identificeret fem områder, hvor vi kan have påvirkning i forhold til vores services og materialehåndtering.

 

De fem områder er der, hvor vi har den største direkte påvirkning, og den største mulighed for forandring. Vores bæredygtighedsplan indeholder derfor handlingsplaner på disse fem områder. Modellen her viser hvordan vi har samlet vores bæredygtighedsindsats i en cirkulær tilgang.

 

De fem fokusområder sikrer, at vi fortsat udvikler bæredygtighedsindsatsen over hele produktets livscyklus.

Læs også om FurnCycle, som er BOTIUMS genanvendelseskoncept, hvor vi hjælper vores kunder med at genanvende / gentænke eller recirkulere deres eksisterende møbler. Se mere her

Transport-2-BOTIUM-bæredygtighed

TRANSPORT

 

 

En stor del af vores klimapåvirkning kommer fra transporten fra producenten, via os, til kunde. Derfor arbejder vi på at minimere udledninger fra transport gennem at indføre processer for pakning af kørsler, politik for lager-distancer og at udvikle nye løsninger på vedvarende brændstoffer i samarbejde med vores partnere. Det gør vi på forskellige indsatsområder, som har direkte tilknytning til transporten:

 

  • Mange tilvalgte produkter i vores opgaver varierer ofte i farver, kombinationer og tekstiler, alt efter projektets look & feel oplæg og endelige designplan. Men i de produktkategorier af mere standardiseret art (fx hæve/sænke borde, kontorstole og skrivebordslamper) bestiller vi hjem til lager i større kolli, for dermed at mindske den negative påvirkning.

 

  • Ved leveringer koordinerer vi kørsler for så vidt muligt, og i det omfang det giver mening, for at minimere CO2 udledning og vi bestræber os endvidere på at levere direkte fra producent til kunde, hvor det er muligt.

 

  • Vi prioriterer at samarbejde med producenter, der har produktion og lagre i Europa, og endnu bedre, i Norden.

 

  • Vi har løbende dialog med vores montagepartnere, for at arbejde henimod el-drevne køretøjer. Ved at stille spørgsmål og bevare fokus herpå, kan vi på sigt være med til at påvirke som ekstern partner.
Indkøb-BOTIUM-bæredygtighed

INDKØB

 

 

Størstedelen af et møbels miljøpåvirkning besluttes i designfasen af produktet. Her tages valg om materialer og udformning, som påvirker energiforbrug og forureningsgrad i produktionen, produktets holdbarhed og dets mulighed for genbrug og genanvendelse.

 

I BOTIUM prioriterer vi derfor indkøb fra certificeret produktion og med lang holdbarhed. Kvalitet er i højsædet og et produkts kvalitet kan yderligere forlænges, når der er mulighed for upcycling / renovering. Vi har udviklet værktøjer, herunder en kortlægning over vores producenters certificeringer, der understøtter beslutningsprocessen, så vi sikrer højst mulig grad af ressourceeffektivitet, lang holdbarhed og mindst mulig negativ miljøpåvirkning.

 

Partnerskaber-BOTIUM-bæredygtighed

PARTNERSKABER

 

 

Mange beslutninger om valg af produkter sker i samarbejde med vores partnere, herunder arkitekter og øvrige eksterne konsulenter. Vi kan være med til at sikre mere bæredygtige løsninger ved at rådgive vores partnere og kunder, og udvikler derfor nye videns- og rådgivningsservices, som styrker bæredygtigheden og det cirkulære potentiale af produktet helt fra begyndelsen af beslutningsprocessen.

 

Derfor lægger vi også stor vægt på at have samarbejdspartnere, som har samme ambitioner om mere cirkulære indkøb som os selv. Producenter som har ’Design for Disassembly’ såvel som Take Back ordninger er ligeledes vores foretrukne partnerskaber.

 

 

Recycle-pil-bæredygtighed

LEVETID

 

 

Levetiden af de produkter og materialer vi bruger til at skabe kontorløsninger, er afgørende for at nedbringe vores miljø- og klimapåvirkning. Ifølge en rapport fra Ellen Macarthur Foundation skal 55% af de nødvendige CO2 reduktioner frem mod 2050 findes i vedvarende energi, hvorimod cirkulær økonomi udgør de resterende 45% (produktion af varer & håndtering af naturressourcer).

 

Genbrug og forlængelse af produkters levetid er hermed et afgørende omdrejningspunkt. For at imødekomme denne udfordring har vi udviklet FurnCycle som en service, der kan sikre en lang levetid, og tilbyder denne service i alle vores løsninger. Læs mere her om hvordan FurnCycle kan blive en del af jeres projekt.

 

 

Trivsel-BOTIUM-bæredygtighed

TRIVSEL

 

 

Vores fokus er at skabe indretninger og arbejdsmiljøer så folk trives – både fysisk og psykisk. I BOTIUM mener vi, at den rigtigt indtænkte indretning overordnet set har 2 funktioner i denne henseende.

 

  • Ergonomien er en afgørende faktor og vi har i BOTIUM igennem mange år opbygget et solidt erfaringsgrundlag for at rådgive omkring siddekomfort og arbejdspositioner.
  • Æstetik har en stor indvirkning på trivsel. Som mennesker trives vi godt i veldesignede, inspirerende og behagelige omgivelser. Farver og harmoni kan have en positiv effekt og kan i den grad gøre en forskel for den mentale trivsel.

 

Gennem dialog med vores kunder, finder vi frem til hvilke behov, der efterspørges for trivsel og velbefindende i det givne projekt. Vi kigger ind i hvilke arbejdsformer man har i virksomheden og hvilke behov / krav der stilles til rumløsningerne og produktvalg. Her er det også vigtigt at have for øje, hvad der fungerer godt og dårligt for trivslen i en evt. nuværende indretning.

 

TRIVSEL – eksempler på nedslagspunkter, som vi især har fokus på i vores rådgivning:

 

 

 

NEDBRINGELSE AF KEMISKE EMISSIONER PÅ ARBEJDSPLADSEN

 

At vælge miljøcertificerede produkter har en indflydelse på helbred og trivsel. Certificerede møbler er en god måde at mindske de kemiske emissioner på arbejdspladsen, da de har bestået en række strenge tests. Møbler med fx lavere VOC-værdier nedbringer overflødig restkemi, der kan give uhensigtsmæssige udledninger i indeklimaet. Resultatet er bedre luftkvalitet og et sundere indendørs miljø for alle, der opholder sig i rummet.

 

 

 

ET STØJSVAGT ARBEJDSMILJØ FREMMER PRODUKTIVITETEN

 

Akustiske udfordringer i et rum kan være problematiske og kan påvirke medarbejdernes trivsel og produktivitet. Støj fra kollegaers samtaler, ringende telefoner, og genklang fra fx gennemgangsarealer kan påvirke koncentration og have en negativ effekt på trivslen. En effektiv løsning til akustikproblemer kan være en kombination af forskellige støjdæmpende produkter (fx tavler, gardiner, tæpper, bordskærme, støjdæmpende billeder, akustiske møbler) og for at komme frem til de(n) rette, er det også muligt at få foretaget akustikmålinger / simuleringer, hvis det ønskes. Vigtigst af alt er dog at have en strategisk tilgang til akustikforbedringer, for at skabe en behagelig og produktiv arbejdsplads.

ACTIVITY BASED WORKING

 

Vi har især oven på COVID pandemien oplevet en større efterspørgsel på mere trivselsfremmende indretning af fællesområder. Som mennesker har vi skiftende behov i løbet af en arbejdsdag. Forskellige arbejdsformer kalder på forskellige arbejdsrum og ved at virksomheden tilbyder denne fleksibilitet, er det med til give større arbejdsglæde og kan nedbringe stressniveauet.

 

Den aktivitetsbaserede arbejdsplads, hvor der er veldesignede varierede fællesarealer, såkaldte break out zoner, giver mulighed for at arbejde individuelt (i fx fokusområder som fx Rum-i-Rum løsninger eller andre støjsvage touchpoints, der understøtter koncentrationen), såvel som kollektivt (hvor man kan mødes til tværfaglig sparring, spontane møder – herunder faciliteter der understøtter gode digitale møder).

PLANTERS POSITIVE INDVIRKNING PÅ INDEKLIMAET

 

Forskning viser, at medarbejdere i virksomheder, hvor planter indtænkt i space planning, har færre sygedage og et lavere stressniveau. Mentalt har planter – og grønne farver generelt – en afstressende effekt og de forbedrer koncentrationen. Derfor kan man med fordel placere planter i arbejdsmiljøer /zoner med højt koncentrationsniveau.

 

Men endnu vigtigere er det at pointere, at planter har en positiv effekt på det fysiske indeklima, eftersom de optager CO2, afgiver ilt og samtidig øger luftfugtigheden i rummet. Forskning har endvidere dokumenteret, at planter også kan optage skadelige stoffer i luften (fra eksempelvis maling, tæpper og rengøringsmidler).

Planter har dermed en rigtig positiv indvirkning på medarbejderes velbefindende og vi betragter det som en vigtig del af indretningsløsningen. Netop derfor arbejder vi også løbende på at styrke vores samarbejder med planteservicevirksomheder, så indkøbet af dette kan komme vores kunder og projekter til gode.

STØRRE FLYTNINGER

 

Som rådgivende partner, kan vi sikre en god plan og eksekvering. En flytning til nyt kontor / domicil kan være en omvæltning og der kan opstå tvivl og usikkerhed blandt arbejdsstyrken. Ved at lede processerne sikkert fra start til slut, kan vi mindske stressniveauet blandt medarbejdere og nøglepersoner.

 

 

 

Disse er blot nogle af de kerneelementer, der kan udgøre trivsel i et arbejdsmiljø og ved at have eksempelvis disse perspektiver med i sin bevidsthed, kan det gøre en stor forskel på trivslen blandt dine medarbejdere.

Kontakt os

Ønsker du at høre mere om, hvordan vi i BOTIUM kan hjælpe dig og din virksomhed med at skabe det gode arbejdsmiljø med cirkulær økonomi som omdrejningspunkt, så kontakt os på +45 32 52 08 52 eller skriv en mail til info@botium.dk