BOTIUM FurnCycle

FURNCYCLE

Bæredygtig indretning til erhverv

 

I BOTIUM bestræber vi os på at integrere cirkulær økonomi som en central del af vores forretning og serviceydelser. Vi er en del af en lang værdikæde, der strækker sig fra forarbejdning af råmaterialer som træ og metal, over producenter, designvirksomheder og arkitekter, til de mennesker der skal trives i de kontormiljøer vi indretter.


Men kæden stopper ikke der, for når møblerne ikke længere bliver brugt, skal de helst genbruges, gensælges og istandsættes, så de ikke ender som affald. Derfor har vi udviklet et koncept, vi kalder FurnCycle, som sikrer, at møblerne får et nyt liv.

Kontakt os på +45 32 52 08 52 eller info@botium.dk

for at høre mere om, hvordan vi kan hjælpe jer til at tage mere bæredygtige valg i indretningsdesign.

I BOTIUM arbejder vi med cirkulær økonomi

 

Et af de bedste redskaber til at nedbringe vores klima- og miljøpåvirkning er den cirkulære økonomi. Cirkulær økonomi er en tilgang som samtænker produktion, brug og affaldshåndtering, og som nedbringer den negative påvirkning gennem at forlænge levetiden af produkter, sikrer en sund og ressourceeffektiv produktion og muliggør genanvendelse af både komponenter og råmaterialer. Den cirkulære tilgang tager udgangspunkt i et fuldt livscyklus-perspektiv på produktniveau og sikrer, at det ikke kun er produktionen, men produktets påvirkning gennem hele dets livstid, der tages højde for. Som møbelpartner har vi disse perspektiver med i betragtningerne, når vi rådgiver i indretningsprocessen og bibringer den viden og erfaring til jeres projekt.

Cirkulær Økonomi i praksis: BOTIUM FurnCycle

 

 

Det som for én virksomhed ikke længere bliver betragtet som anvendeligt (og derfor ikke bliver tænkt med ind i den nye indretning), kan være en brugbar ressource for en anden virksomhed. Og det er lige præcis her, FurnCycle kommer ind i billedet.

 

Som møbelforhandler mener vi, at vi i vores arbejde er forpligtet til at værne om planeten ved at prioritere ansvarligt producerede møbler og deres senere genanvendelsesmuligheder for at sikre en langvarig cirkulation. Som led i denne indsats har vi derfor i de senere år tilbudt vores kunder at hjælpe dem med at genanvende brugbare møbler.

 

Vi har nogle dygtige folk som samarbejdspartnere med mange års erfaring på området, for at sikre at jeres eksisterende kontormøbler kommer i recirkulation. Ikke alene kan videresalget nedbringe omkostningerne til jeres nye møbelindkøb – I kan også være med til at forlænge levetiden på møblerne.

FurnCycle upcycling af møbler bæredygtig indretning til erhverv

Vores koncept er bygget op omkring 4 kategorier, som møblerne inddeles i alt efter stand og kvalitet:

 

 

GENBRUG/ UPCYCLING

Ud af eksisterende inventar udvælges de møbler, der kan genbruges i den nye indretning.

BOTIUM er møbeleksperter og vi kan bistå vores kunder med at få eksisterende møbler til fremstå nye eller sørge for, de passer ind i det udfærdigede look & feel koncept.

 

BOTIUM kan fx hjælpe med:

   • Deltage i dialog, hvis der skal findes budgetbesparelse via genbrug af egne møbler
   • Ompolstring af møbler
   • Lakering af gamle stole
   • Foliering af bordplader
   • Finde reservedele, som måske mangler på de eksisterende møbler
   • Sørge for at flytte eksisterende møbler fra nuværende domicil til ny lokation

 

 

VIDERESALG

Første prioritet vil altid være at videresælge møblerne, så møblet får længst mulig levetid. Ved besigtigelse hos dig som kunde kan BOTIUM registrere, om der potentielt er inventar, som kan give penge ved et salg. Vi opererer med forskellige opkøbere / samarbejdspartnere, da de hver især har deres speciale. Alt vil blive forelagt til jeres godkendelse og beslutningen omkring evt. salg.

 

 

DONATION

Brugbart inventar, men som ikke har nogen gensalgsværdi, donerer BOTIUM og vores samarbejdspartner til organisationer og foreninger via netværk.

Såfremt det ønskes, yder vi gerne dokumentation på, hvor møblerne gives videre til.

 

 

GENANVENDELSE

BOTIUM sikrer altid, at de møbler som er udvalgt til bortskaffelse, bliver korrekt kildesorteret. Dermed garanterer vi at de dele, som kan genanvendes i anden form, bliver skilt ad, sorteret korrekt og dermed påvirker miljøet mindst muligt. Vi opererer altid ud fra åbenhed omkring hvad vi gør.

En typisk FurnCycle proces

 

I har som virksomhed besluttet at ville gøre en positiv forskel for miljøet, og ser at FurnCycle er et meningsfuldt sted at starte. Indledningsvist, tager vi en dialog, hvor I formidler jeres ønsker til indretning samt udtrykker jeres værdier i forhold til bæredygtighed. Herfra kunne et typisk forløb foregå således:

BOTIUM-furncycle-bæredygtig-indretning-til-erhverv-proces

BESIGTIGELSE

 

Vi gennemgår jeres møbler og deres mulighed for re-cirkulation eller upcycling.

 

Herfra vil BOTIUM afsøge mulighederne for at imødekomme jeres behov og ønsker.

VURDERING

 

På baggrund af gennemgangen hos jer, kan vi prissætte værdien for de møbler, I ønsker at afvikle til videresalg.

 

Er det jeres ønske og vores vurdering at det kan forlænge produktets restlevetid ved at renovere, kan vi komme med forslag til, hvordan I kan upcycle / renovere de eksisterende møbler, I påtænker at inkorporere i den nye indretning.

PRISINDIKATION

 

Vi fremsender et overblik på en eller flere af nedenstående:

 

 • De økonomiske omkostninger ved renovering af eksisterende møbler.

 

 • Prisfastsættelser af de møbler, I ønsker at videresælge.

 

 • Oversigten over hvilke møbler, der kan gå videre til donation.

AFHENTNING

 

Alt efter hvad I ønsker, tilbyder vi afhentning af jeres brugte kontormøbler på 1 af 2 måder:

 

 • Efter rømning af lokaler (ved fx domicil flytning).

 

 • I forbindelse med planlægning / levering af nye møbler.

 

 • Herfra sørger vi for den videre håndtering efter aftale – alt efter hvad opgaven lyder på for de afhentede møbler.
Lad os gøre en forskel sammen i jeres næste projekt

Vi kan hjælpe jer med at indarbejde FurnCycle i jeres indretningsprojekt – både helt og delvist!

 

Det er ikke altid, at de indretningsløsninger I ønsker, kan imødekommes gennem FurnCycle 100% – men derfor kan I sagtens inkludere FurnCycle-konceptet som et delelement af jeres nye indretning.

 

Måske har du allerede nogle idéer og ønsker til en bæredygtig indretning… har du brug for hjælp til at komme videre derfra eller ønsker at vide mere om, hvordan du kan skabe et bæredygtigt arbejdsmiljø for dine medarbejdere så kontakt os her.