FNs verdensmål

FNs-verdensmål-bæredygtig-indretning-BOTIUM

Vores arbejde med FNs verdensmål

 

Siden 2016 har FNs 17 Verdensmål sat en dagsorden inden for bæredygtighed, som har fokus på de mange globale udfordringer, vi står overfor – eksempelvis klimaforandringer, ulighed, manglende naturressourcer og dårlige arbejdsvilkår.

 

Disse mål er relevante for alle industrier, ikke mindst møbelbranchen, og kræver at vi samarbejder på tværs for at opnå dem. Som forhandler mener vi, at det er vigtigt at tage ansvar og støtte op om FNs verdensmål, således at vi – ligesom vores producenter og samarbejdspartnere – sætter en fælles kurs mod en mere bæredygtig udvikling for både mennesker og planeten, vi bor på. Du kan her læse om de verdensmål vi har valgt at fokusere på i vores bæredygtighedsstrategi – her ser vi at vores forretning kan gøre den største forskel:

FNs-verdensmål-bæredygtig-indretning-BOTIUM

VERDENSMÅL #3

BOTIUM arbejder for at skabe trivsel for danske virksomheders medarbejdere, ved at have sunde og inspirerende miljøer som vores omdrejningspunkt i rådgivningsprocessen. Vi er som mennesker mere produktive, kreative og glade, når vi befinder os i æstetiske og harmoniske omgivelser, der tilfører os energi og trivsel, og det kan endvidere have en effektfuld indvirkning på oplevede stressniveauer.

 

Vores løsninger har også fokus på ergonomi i arbejdslivet, da det giver den enkelte mulighed for bevægelse og at holde sig i gang i løbet af arbejdsdagen. Vores aktiverende indretninger opfordrer til skiftende arbejdsstillinger og ansporer til øget bevægelse ved at gøre brug af forskellige work spaces. Endvidere stimuleres hjernen af differentierede rum / arbejdsmiljøer til forskellige aktiviteter – den mentale sundhed er lige så vigtig som den fysiske.

 

Læs mere her om vores tilgang til trivsel, som er et af vores 5 fokusområder i vores arbejde med bæredygtighed.

FNs-verdensmål-bæredygtig-indretning-BOTIUM

VERDENSMÅL #12

Som kontraktforhandler i møbelindustrien har vi et stort fokus på ansvarlig og bæredygtig produktion med cirkulær økonomi for øje. Vi koncentrerer os om at benytte produkter, der mindst muligt belaster samfundet og miljøet. I vores egen cirkulære indsats har vi derfor ekstra meget fokus på:

 

 

 

Certificeringer i indkøbsprocessen

          

Det er et uomtvisteligt faktum, at møbelproduktion lægger et stort pres på jordens ressourcer. Derfor tillægger BOTIUM det stor betydning at tilbyde produkter med certificeringer såsom FSC, EU Blomsten, Svanemærket & B Corp i vores indkøb, som sikrer, at vi skåner natur og miljø mest muligt i produktionsprocessen. For at sikre, at produktets tilblivelse er så bæredygtig som muligt, men ligeledes for at begrænse udledningen af skadelige stoffer, der går tilbage til naturen.

 

Som vidensorgan søger vi løbende at have en god dialog herom, for at hjælpe vores partnere & kunder i rådgivningsprocessen til at træffe valg med fokus på ansvarligt forbrug.

 

 

 

Kvalitet & Cirkularitet sikrer længere produktlevetid

 

Vi har ikke kun fokus på den oplevede kvalitet af vores løsninger (trivsel) men også produktkvalitet. For at sikre så lang levetid som muligt, er det vigtigt for os at tilbyde kvalitetsprodukter. Ved at benytte cirkulære produkter, som kan skilles ad (også mhp. reparation) og genanvendes helt eller delvist (designed for reassembly), minimerer vi endvidere behovet for nye råmaterialer.

 

Med vores BOTIUM FurnCycle program tilbyder vi også vores kunder muligheden for at give deres eksisterende møbler nyt liv i form af

 

GENBRUG / UPCYCLING – VIDERESALG – DONATION – GENANVENDELSE

Læs mere om FurnCycle her

 

 

 

Dialog om mere miljøvenlige transport løsninger

 

Nærhedsprincippet vægter vi højt. Langt de fleste af de producenter vi samarbejder med, har produktion i Europa – og mange af dem i Norden. Disse forsøger vi også at fremhæve i vores rådgivningsprocesser.

 

Vi har endvidere skabt os et overblik over mulighederne for transport, miljø- og klimamæssig optimering på transportområdet, i samråd med vores montagepartnere og det er en indsats vi fortsætter løbende. Ved leveringer koordinerer vi kørsler mellem lager og kunde for så vidt muligt at minimere CO2 udledning. I de tilfælde det er muligt, får vi sendt varen direkte fra producentens lager til kunden.

 

 

 

Emballage

 

Alle produkter leveres i original emballage, som leveret fra producenten. For at minimere emballageforbruget, ompakker vi derfor ikke varerne ved modtagelse på vores lager. Ved montageopgaver sørger vi for at fjerne al emballage, som kildesorteres inden bortskaffelse.

 

Se mere om vores bæredygtighedspolitik her

Lad os gøre en forskel sammen i jeres næste projekt

Kontakt os på +45 32 52 08 52 eller info@botium.dk

for at høre mere om, hvordan vi kan hjælpe jer til at tage mere bæredygtige valg i indretningsdesign.