PERSONDATAPOLITIK

Vores Persondatapolitik

Oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger

 

Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

BOTIUM A/S er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

 

BOTIUM A/S

Carl Jacobsens Vej 16

Opgang 6, 2. sal

2500 Valby

CVR-nr.: 33639554

 

Telefon: +45 3252 0852

E-mailadresse: info@botium.dk

 

 

BOTIUM A/S har implementeret såvel tekniske som organisatoriske foranstaltninger for at sikre, at dine personoplysninger ikke misbruges, fortabes eller i øvrigt behandles i strid med persondataloven.

 

 

Denne politik har vi skrevet for at informere dig om, hvilke typer/kategorier af oplysninger vi indsamler, til hvilke formål vi behandler dem, samt retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger.

 

Vi indsamler oplysninger på et par forskellige områder:

 

 

Når du bruger vores hjemmeside, indsamler vi automatisk nogle tekniske oplysninger

 

Vi ønsker, at du og andre besøgende får den bedst mulige oplevelse af at besøge Botium.dk. Siden anvender derfor cookies, som er små tekstfiler, der husker din og andre brugers besøgshistorik og adfærd på siden. Dette leveres som helt anonyme data til applikationen Google Analytics, som forsyner os med analyse og statistikker. Dette hjælper os med at finde ud af, hvilke dele af hjemmesiden der besøges, når vi skal lave relevante opdateringer og optimere på siden.

 

Du kan til enhver tid slå cookies fra i din browser. Vi anbefaler, at du ser under ’hjælp’ sektionen på den browser, du benytter. Du kan læse mere om den danske lovgivning om cookies hos Erhvervsstyrelsen.

 

 

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, behandles følgende personoplysninger

 

Hos BOTIUM følger vi god markedsføringsskik og efterlever de til enhver tid gældende regler. Vi sender derfor kun nyhedsbreve pr. e-mail til personer, der har valgt at tilmelde sig vores nyhedsbrev. Når man er tilmeldt BOTIUMs nyhedsbrev, kan man forvente at modtage 4-6 nyhedsbreve årligt med relevant information inden for kontraktmarkedet – nye produktlanceringer & samarbejder, konkurrencer, kampagner & tilbud, events, seneste projekter, tiltag og møbeltrends inden for erhvervsindretning. Man kan til enhver tid trække sit samtykke tilbage enten via afmeldingslinket i nyhedsbrevet eller ved at kontakte BOTIUMs marketingsansvarlige direkte.

 

Vi indhenter følgende personoplysninger ifm. tilmelding til nyhedsbrevet:

  • Emailadresse
  • For- og Efternavn.

 

BOTIUM A/S gemmer dine personoplysninger, indtil du selv aktivt framelder dig nyhedsbrevet.

 

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af det samtykke, du har givet ved tilmelding til nyhedsbrevet.

 

Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer:

Vi opbevarer dine oplysninger i en database hos vores eksterne databehandler, Mailchimp, som er EU-U.S. Privacy Shield certificeret. Dette er en aftale mellem EU og USA, der bl.a. fastsætter et stærkt sæt af databeskyttelsesregler og sikkerhedsforanstaltninger, som de amerikanske virksomheder, der tilslutter sig ordningen er forpligtet til at overholde. Læs evt. mere herom her.

 

Det er kun BOTIUMs marketingansvarlige i samarbejde med Mailchimp, som har adgang til dine oplysninger. De bliver behandlet fortroligt og vi garanterer, at vi hverken videregiver eller sælger dine oplysninger til andre parter.

 

 

Hvis du ansøger om et job hos os, behandles følgende personoplysninger

 

Ved opfordrede såvel som uopfordrede ansøgninger, vil dine oplysninger blive behandlet efter følgende retningslinjer:

 

De oplysninger som din ansøgning forsyner os med, vil kun blive benyttet i rekrutteringsøjemed. De vil blive behandlet fortroligt af vores personaleansvarlige.

 

Vi beder dig undlade at angive personfølsomme oplysninger ifm. din ansøgning som fx fulde CPR.nr, race, religion eller sundhedsoplysninger.

 

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af det samtykke, du har givet ved afsendelse af ansøgning og CV.

 

Hvis og såfremt din ansøgning er relevant at gemme til en eventuel senere ledig stilling, opbevares dine personoplysninger i op til 6 mdr. Herefter vil vi slette din ansøgning, medmindre du har givet samtykke til, at vi opbevarer den i længere tid. Alle data bliver opbevaret på en sikker, krypteret server hos BOTIUM.

 

 

Når du handler hos os, behandles følgende personoplysninger

 

Når du handler hos os beder vi dig oplyse følgende:

  • Navn
  • Adresse
  • Telefonnummer
  • Emailadresse
  • CVR nummer
  • Alternativ leveringsadresse

 

Oplysningerne bliver udelukkende behandlet af betroede medarbejdere i vores salgs- og bogholderiafdeling.

 

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af nødvendigheden af adgang til disse, for at kunne opfylde en indgået købsaftale, som du som registreret er part i. Oplysningerne benyttes ene og alene til det formål at levere den ønskede vare / ydelse til dig.

 

Vi benytter kun dit telefonnummer og/eller emailadresse som led i gennemførelse af din ordre, og vil ikke blive benyttet til at kontakte dig til øvrigt salgsøjemed. Ønsker du at modtage nyheder fra os, kræver det et udtrykt samtykke fra dig ved at tilmelde dig nyhedsbrevet på vores hjemmeside.

 

Vi opbevarer dine personoplysninger benyttet ifm. købsaftalen i 5 år jf. bogføringsloven på en sikret server.

 

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

 

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os direkte.

 

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

 

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

 

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

 

Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

 

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger.

Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

 

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

 

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

 

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

 

Dokumentoplysning

Denne version af BOTIUM A/S’ persondatapolitik er opdateret 24. August 2022.