Hjerteforeningen

Indretning der fremmer arbejdslivet og kommunikerer organisationskultur

 

Under Covid19 startede Hjerteforeningen et arbejdslivseksperiment – møntet på at skabe et fleksibelt, bæredygtigt og udviklingsrigt arbejdsliv i en moderne og professionel NGO, som har en stærk evne til at tiltrække og fastholde deres medarbejdere. Med udgangspunkt i tillidsbaseret ledelse og kultur, udvalgte man en række indsatsområder for at skabe fleksible rammer, der imødekommer den tid vi lever vores arbejdsliv i. Hvor fx hjemmearbejde vs. tiden på kontoret og digitale vs. fysiske møder understøttes på bedste vis.

 

Som led heri, udarbejdede Hjerteforeningen en arbejdspladsvurdering, hvis resultater belyste at hovedkontorets fysiske rammer ikke levede op til organisationens ambitioner for arbejdsmiljøet. Der var fx lave scores på, om man oplevede, at indretningen inviterede til innovation og nytænkning og ligeledes blev det i lav grad opfattet, at indretningen gav gode muligheder for at samarbejde med kollegaer på tværs af organisationen. Derfor valgte Hjerteforeningen som led i en større arealoptimering at samle flere kontorer på én lokation og skabe en indretning, som er i tråd med den overordnede strategi for arbejdsmiljøet.

 

Together Architecture, som er specialister i adfærdsarkitektur, har på baggrund af dette lavet et komplet designoplæg med defineret look’n’feel for samtlige arbejdszoner. Oplæggets designkriterier SANSELIGHED – HJEMLIGHED – FLEKSIBILITET – SKALERBARHED har været afgørende udgangspunkter for BOTIUMs vejledning i valg af møbler. I processen har BOTIUM rådgivet Hjerteforeningen omkring indkøbsstrategi og bæredygtighed inden for bl.a.:

 

UPCYCLING – som en del af vores FurnCycle koncept har BOTIUM rådgivet omkring mulighederne for genbrug og upcycling af eksisterende møbler i indretningen.

VINTAGE MØBLER – udvælgelse og opkøb af vintage møbler til udvalgte fællesområder sammen med Together Architecture.

ONLINE MØBLER – akustikregulerende møbler til onlinezoner for telefonsamtaler og teams møder. Medarbejder panel fra Hjerteforeningen bidrog til udvælgelsesprocessen.

 

Resultatet heraf er et kontor som fungerer som et socialt samlingspunkt. Koncentration og fordybelse foregår i højere grad derhjemme, efter ønske fra medarbejderne. Der er stadig dedikerede zoner til ro og koncentration, men kontoret er i højere grad der, hvor man mødes med kollegaer til formelle og uformelle møder, vidensdeler og samarbejder på tværs. Den nye indretning inviterer til bevægelse i løbet af dagen i 7 forskellige zoner, alt efter hvilke aktiviteter medarbejderne ønsker at gennemføre – det kan være fx skrivebordsarbejde ved en af de flyvende arbejdspladser i sin respektive HJEMMEzonen, tavlemøder på skrivevæggene i PROJEKTzonen, en hjernepause over en kop kaffe i LOUNGE zonen eller tid til fordybelse i BIBLIOTEKzonen.

 

Kantinen er endvidere et vellykket eksempel på, hvordan social interaktion fremmer livskvalitet og arbejdsglæde og ikke mindst optimering af m2. Fra at være et stort uudnyttet areal uden for frokosttiden, er den i dag blevet hovedkvarterets hjerterum, hvor en lang række af aktiviteter udspiller sig: kaffesnak ved køkkenøen, town halls, fysiske eller online møder, fejringer af kollegaer eller fællessang ved klaveret. Dette rum er et afholdt sted blandt medarbejderne og danner rammer for mange gode samtaler.

 

Efter indflytning foretog Hjerteforeningen en 100 dages evaluering, og resultaterne viste en klar forbedring og tilfredshed med arbejdsmiljøet. Målingerne foretaget i Juni 2021 før ombygningen lå mellem 5-6 point ud af 10 og efter totalindretningen lå de mellem 8-9 point. Eksempelvis har udsagnet: “Jeg oplever, at Hjerteforeningens fysiske indretning giver mig gode muligheder for at samarbejde med kollegaer på tværs af organisationen”  rykket sig fra 6,5 til 8,4 point og “Jeg oplever, at Hjerteforeningens fysiske indretning afspejler, at vi er en moderne og professionel NGO” er steget fra 6,7 til 8,9 point.

Highlights i indretningen

BIBLIOTEKET skal betragtes som en stillekupé i et tog. Ingen snak – ingen telefoner.

 

KANTINEN er ikke længere uudnyttede m2. Det er blevet et stort indbydende hjerterum, hvor indretningen inviterer til at mødes til dialog og samarbejde. Er nu et rum som medarbejderne nyder at bruge på flere tidspunkter i løbet af dagen.

 

FLEKSIBILITET  Den nye indretning nemt kan flyttes rundt uden omkostninger til montører og tidskrævende nedpakning og adskillelse af møbler. Fx små reoler kan løftes af soklen og flyttes over på en hund; andre møbelenheder har hjul på for nem omplacering.

 

UPCYCLING af eksisterende møbler. Alle eksisterende hævesænkebordsstel og mødebordsstel blev genanvendt med nye plader og 7’er stole fra Fritz Hansen har fået ny liv med frisk omlakering.

 

BOTIUM var partner på disse områder:

UPCYCLING RÅDGIVNING   |   PRODUKTSPARRING   |   INDKØB   |  LOGISTIK   |  MONTERING   |   SERVICE 

”Flot moderne arbejdsplads med fleksible arbejdsmuligheder i indretningen – det er både imødekommende, fordrende for samarbejdet, koncentration og ‘kreativitet’ – så fedt!!!” 

Medarbejder i Hjerteforeningen

Receptionsområde

BOTIUM-farverig-erhvervsindretning-receptionsområde-mødelokaler-kundereference-trivsel-totalindretning
BOTIUM-farverig erhvervsindretning receptionsområde-kundereference-trivsel-totalindretning

”Vi har fået det kontor medarbejderne ønskede sig – hvor relationer og samarbejde trives”

Stine McBean Larsen , Senior HR Udviklingskonsulent, Hjerteforeningen

 

 

 

”Det nye arbejdsmiljø betyder for mig at der er en sammenhæng mellem hvordan jeg oplever vores fortælling om vores organisation og hvordan den rent faktisk ser ud. Jeg synes den nye indretning er modig, menneskelig og virkelig understøtter vores behov” 

Medarbejder i Hjerteforeningen

Møder & rum til fordybelse

”Man bliver så stolt af at vise det frem til nye kolleger og samarbejdspartnere.”

Medarbejder i Hjerteforeningen

Kantine & Café

”Elsker køkkenet, her møder man tit folk og får lige et lille hej eller en snak.”

Medarbejder i Hjerteforeningen

Loungeindretning & uformelle mødezoner

”Lounge er bare som at være hjemme eller gå på cafe.”

Medarbejder i Hjerteforeningen

BRUG FOR RÅDGIVNING?

Brænder du inde med spørgsmål til vores produkter, services eller andet, sidder vores indretningskonsulenter klar på telefonen til at hjælpe dig videre. Vi har også et stort netværk af indretningsarkitekter, som vi samarbejder med i forbindelse med større projekter. Alt efter behov og stil, kan vi også her guide dig til det rette valg.

Ring til os +4532520852
Skriv til os info@botium.dk